1969_398_087
Poseta Kombinatu metalne industrije "Soko" u Mostaru: u pogonu za izradu aviona

Komentari