1954_029_015
Izlet do sela Potstrana kod Splita i poseta ku?ama Ton?ija Bo?ikovi?a i poginulog narodnog heroja Ljuba Dumi?i?a

Dodatne informacije
Komentari