Poseta Grčkoj: za vreme prijema u Vojničkom klubu, sa predsednikom vlade Papagosom