1954_029_078
Poseta Gr?koj: za vreme prijema u Vojni?kom klubu, sa predsednikom vlade Papagosom

Dodatne informacije
Komentari