1969_413_144
Sve?ani ru?ak koji je priredio dr. Franc Jonas u Centru za obrazovanje ugostiteljskih kadrova u Bad Glajhenbergu