1954_029_103
Poseta Gr?koj: sa predsednikom gr?ke vlade Papagosom, posle razgovora u MIP-u

Dodatne informacije
Komentari