Ru?ak sa ameri?kim kosmonautima u Belom dvoru: zdravica predsednika Tita