Poseta Al?iru: prijem predstavnika Palestinske oslobodila?ke organizacije "Al Fatah" u rezidenciji