1969_417_0116
Poseta Al?iru: prijem predstavnika Palestinske oslobodila?ke organizacije "Al Fatah" u rezidenciji

Dodatne informacije
Komentari