1954_30_019
Poseta gospo?e Vi?aje Lak?mi Pandit, predstavnice Indije u OUN: prijem, predaja poklona, ru?ak, ?etnja po ostrvu Vangi, na terasi vile, vo?nja automobilom i ispra?aj

Dodatne informacije
Komentari