1954_30_029
Prijem predstavnika Udru?enja brodogradili?ne industrije i pomorsko-brodarskih preduze?a: dolazak, razgovor i razgledanje motornog ?amca