Svečani ručak cara Hajla Selasija u Starom dvoru: zdravice, predaja poklona caru i članovima njegove porodice, predaja etiopskih odlikovanja jugoslovenskim rukovodiocima i jugoslovenskih odlikovanja članovima careve pratnje