1954_30_145
Poseta cara Hajla Selasija predsedniku Titu, vo?nja "Podgorkom" do Pule i Pore?a, ?etnja i ru?ak na Vangi i ispra?aj sa Briona