1970_436_033
Na sve?anoj sednici Akademije nauka i umetnosti Makedonije: prijem diplome po?asnog ?lana Makedonske akademije nauka i umetnosti