1970_438_0059
Poseta D?afara Mohameda el Numejrija: dolazak na Batajni?ki aerodrom i razgledanje nekih vrsta naoru?anja

Komentari