Nastavak posete predsednika Bajara Jugoslaviji: sve?ani ru?ak, prijem dara od supruge ?ure Pucara za gospo?u Bajar i razgovor u Izvr?nom ve?u Bosne i Hercegovine