1954_32_061
Nastavak posete predsednika Bajara Jugoslaviji: svečani ručak, prijem dara od supruge Đure Pucara za gospođu Bajar i razgovor u Izvršnom veću Bosne i Hercegovine