Tre?a Konferencija Nesvrstanih u Lusaki: sa predsednikom Kaundom na aerodromu