1970_446_0092
Tre?a Konferencija Nesvrstanih u Lusaki: sa predsednikom Kaundom na aerodromu

Dodatne informacije
Komentari