1970_454_029
Obilazak fabrike vagona i metalnih konstrukcija "Dragoslav ?or?evi?- Go?a" u Smederevskoj Palanci