1970_454_033
Obilazak fabrike vagona i metalnih konstrukcija "Dragoslav ?or?evi?- Go?a" u Smederevskoj Palanci: razgovor sa predstavnicima fabrike, op?tine i SR Srbije