1971_459_180
Poseta Papi Pavlu VI: prijem dr?avnog sekretara Vatikana, ?an Vila, u hotelu "Grand"

Dodatne informacije
Komentari