1954_034_109
Na proslavi priklju?enja zone A Slobodne teritorije Trsta Jugoslaviji: dolazak u Buje, govor, prijem povelje po?asnog gra?anina, poseta gimnaziji i odlazak iz Buje