1971_471_135
Prijem princa Alberta od Lije?a, ?efa belgijske privredne delegacije: ru?ak u Belom dvoru

Komentari