Proslava 2500. godi?njice Iranskog carstva: susret sa ?ahom Rezom Pahlavijem i caricom Farah