1971_475_0033
Proslava 2500. godi?njice Iranskog carstva: susret sa ?ahom Rezom Pahlavijem i caricom Farah

Dodatne informacije
Komentari