1954_35_113
Dolazak u rezidenciju u Delhiju, smotra po?asnog odreda sastavljenog od telesne garde predsednika Prasada i razgovor s predsednikom Prasadom

Dodatne informacije
Komentari