1954_36_119
Boravak u Delhiju tokom zvani?ne posete Indiji: na grobu Mahatme Gandija na Rad?gatu, polaganje venca, zasa?ivanje spomen drveta i odlazak

Dodatne informacije
Komentari