1971_482_117
Sve?ana ve?eri, koju je u Domu armije u Sarajevu priredio savezni sekretar za narodnu odbranu, general armije Nikola Ljubi?i?: ve?era i zdravice