1954_36_159
Boravak u Delhiju tokom zvani?ne posete Indiji: dolazak na banket kod predsednika Prasada, ve?era, zdravice, razgovor sa zvanicama i odlazak

Komentari