Susret sa predstavnicima vlasti i dru?tveno-politi?kih organizacija u restoranu "Soko?nica" u ?ipovu