1972_486_051
Susret sa predstavnicima vlasti i dru?tveno-politi?kih organizacija u restoranu "Soko?nica" u ?ipovu

Komentari