1954_37_0326
Boravak u Delhiju tokom zvani?ne posete Indiji: sa ?lanovima jugoslovenske ambasade u Delhiju

Dodatne informacije
Komentari