1954_37_0346
Odlazak sa guvernerom Pend?aba Singom na gradili?te nove brane: razgledanje gradili?ta i ure?aja

Komentari