1972_494_0050
Poseta cara Hajla Selasija: ?etnja pored jezera na Brdu kod Kranja sa etiopskim carem i ?lanovima njegove pratnje