1955_38_549
Dolazak u Benares, vo?nja Gangom sa Maharad?om od Benaresa, prolazak kroz grad, dolazak na prijem, razgledanje proizvoda doma?e radinosti, prijem poklona