1955_39_069
Boravak u Rangunu, prilikom zvani?ne posete Burmi: dolazak na jezero Kandavgi i program

Dodatne informacije
Komentari