1955_043_037
Ekspoze o spoljnoj politici u Saveznoj narodnoj skup?tini

Komentari