Prijem egipatskih ministara, Hasana Ibrahima i Hasana Mareja