1955_043_049
Prijem egipatskih ministara, Hasana Ibrahima i Hasana Mareja

Dodatne informacije
Komentari