1974_554_147
Ru?ak u vili "Jugoslavija", ku?i u kojoj je Josip Broz Tito sa Vrhovnim ?tabom boravio 1941. godine, nakon povla?enja iz U?ica