1974_555_051
Razgovor sa predstavnicima dru?tveno-politi?kih organizacija i susret sa narodnim herojem Mihajlom Vukajlovi?em, u hotelu "Elan" u Arilju

Komentari