1974_563_159
Proslava 30. godišnjice oslobođenja Beograda: predaja Ordena narodnog heroja gradu Beogradu

Komentari