1974_563_166
Proslava 30. godi?njice oslobo?enja Beograda: predaja Ordena narodnog heroja gradu Beogradu