1974_566_135
IX kongres Socijalisti?ke omladine Jugoslavije u Domu sindikata: otvaranje Kongresa