1974_566_149
IX kongres Socijalisti?ke omladine Jugoslavije u Domu sindikata: govor predsednika Josipa Broza Tita