1974_567_160
Sve?ana akademija povodom otvaranja Doma boraca i omladine Jugoslavije u Kumrovcu