1974_569_082
VII Kongres Saveza sindikata Jugoslavije: govor i odlazak iz Doma sindikata