1975_576_122
Poseta topionici olova i cinka "Zletovo" u Titovom Velesu: ru?ak u radni?kom restoranu topionice