Otvaranje Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju: jugoslovenska delegacija